Al Parc Natural de l’Albera hi podem trobar una de les concentracions més important de monuments megalítics de Catalunya.

A la reserva de Sant Quirze hi podem visitar el centre de reproducció de la tortuga mediterrània.